7 feiten over de roadmap

01

De roadmap is het hoofdinstrument van de Agenda voor de Toekomst voor de periode 2019 - 2023. Zoals de naam al aangeeft beschrijft de Agenda voor de Toekomst de uitdagingen van de VNSC voor de toekomst (lange termijn). De roadmap is daarbij het kompas voor de komende 4 jaar (middellange termijn). De roadmap beschrijft het programma van de VNSC voor 2019 - 2023 op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt er een werkplan gemaakt met daarin de concrete activiteiten.

02

Het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst is in 2018 afgerond en heeft geleid tot nieuwe inzichten over het Schelde-estuarium. De 5 hoofdconclusies zijn te lezen in het Scheldemagazine 2018.

03

In het rapport 'Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014 - 2018' zijn de aanbevelingen voor nieuw en aanvullend onderzoek beschreven. Dit is het vertrekpunt geweest voor het tweede (onderzoeks)programma: roadmap 2019 – 2023.

04

Naast een inhoudelijk programma bevat de roadmap gezamenlijke afspraken over de manier waarop de VNSC en Schelderaad met elkaar samenwerken, communiceren en evalueren. Lees meer hierover op de pagina 'Samenwerking'. Deze afspraken komen voort uit aanbevelingen van de vorige periode van Agenda voor de Toekomst.

05

VNSC en Schelderaad hebben intensief met elkaar samengewerkt bij de invulling van de Agenda voor de Toekomst. Leden van de Schelderaad hebben beleid- en beheervragen aangedragen en in januari en maart 2019 zijn 2 themabijeenkomsten geweest.

06

Naast de roadmap zijn er nog andere projecten en activiteiten vanuit de VNSC, zoals: Nieuwe Sluis Terneuzen en OS2010. Bekijk het organogram van de VNSC voor een volledig beeld.

07

De roadmap valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep ‘Beleid & Beheer’. Het coördinerend team O&M zorgt voor de aansturing en uitvoering van het onderzoeksprogramma.