Inhoud roadmap
2019 - 2023

De roadmap bestaat de komende jaren uit de volgende uitdagingen:

  • Het opstellen van een Langetermijnperspectief voor Natuur (LTP-N) en Toegankelijkheid (LTP-T).
  • Monitoring en evaluatie van de toestand van het Schelde-estuarium.
  • Een onderzoeksprogramma met het oog op de uitdaging van de toekomst voor het beleid en beheer van het estuarium. Speerpunten hierin zijn: sedimentbehoud in het hele estuarium, klimaatverandering en inzicht in het behalen van natuurdoelen.

Meer informatie:

Langetemijnperspectief
Natuur

Langetemijnperspectief Toegankelijkheid

Sedimentbehoud in
het hele estuarium

Klimaatverandering

Inzicht in het behalen
van natuurdoelen

Monitoring en evaluatie van de toestand van het Schelde-estuarium