VNSC en Schelderaad aan de slag met roadmap voor Agenda voor de Toekomst
2019 - 2023

Het Schelde-estuarium staat ook de komende jaren voor uitdagingen op het gebied van natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Klimaatverandering, het behoud van sediment in het estuarium en inzicht in het behalen van natuurdoelen zijn actuele thema’s voor onderzoek. Daarnaast werken de VNSC en Schelderaad samen aan een langetermijnperspectief voor Natuur en Toegankelijkheid.

De roadmap 2019 - 2023 beschrijft op hoofdlijnen de (onderzoeks)activiteiten voor de komende jaren. Zowel het inhoudelijke programma als de afspraken over participatie en communicatie zijn vanuit een intensieve samenwerking tussen de VNSC en Schelderaad tot stand gekomen. Na formele besluitvorming van het Ambtelijk College (5 juni jl.) gaat met de roadmap weer een nieuwe periode van de Agenda voor de Toekomst van start.

In dit magazine is de inhoud van de roadmap overzichtelijk op een rij gezet, lees je hoe de VNSC en Schelderaad met elkaar samenwerken en vind je handige doorverwijzingen naar meer informatie.