Kennisdelingssessie

25 juni 2019

Het coördinerend team O&M van de VNSC organiseert op dinsdag 25 juni aanstaande de eerste kennisdelingssessie. Onderzoekers, beheerders en stakeholders zijn van harte welkom.

Onderwerpen

Tijdens de kennisdelingssessie van 25 juni staan er twee inhoudelijke onderwerpen centraal:

1. Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde

Het gebruikte ecotopenstelsel voor het subtidaal in de Zeeschelde houdt geen rekening met variaties in stroomsnelheid. Daarom is onderzoek gedaan om het verband te leggen tussen het voorkomen van bodemdieren en de heersende stroomsnelheden. De resultaten van dit onderzoek laten toe om de indeling in ecotopen te verfijnen en toe te passen bij het opstellen van de jaarlijkse ecotopenkaarten voor de Zeeschelde.

2. Modelinstrumenten voor primaire productie

De primaire productie door algen in het water ligt aan de basis van het voedselweb in het Schelde-estuarium en wordt beïnvloed door tal van omgevingsfactoren zoals de beschikbaarheid van licht en nutriënten. Net als voor de waterbeweging kunnen modelinstrumenten ons helpen om te begrijpen hoe de primaire productie reageert op veranderingen in de omgeving. Dit onderwerp omvat een toelichting over de opbouw van 2 verschillende modelinstrumenten en bespreking van de toepassingsmogelijkheden.

Programma

Het programma van de kennisdelingssessie van 25 juni ziet er
als volgt uit:

 • 09.45 uur - Inloop
 • 10.30 uur - Welkom en introductie roadmap
 • 10.30 uur - Onderwerp 1: Verfijning van het subtidale ecotopenstelsel in de Zeeschelde
  - Uitwerking van een verfijnd ecotopenstelsel voor het subtidaal in de Zeeschelde en toepassing bij het opstellen van de ecotopenkaarten in de Zeeschelde (Alexander Van Braeckel, INBO)
  - Discussie
 • 11.30 uur - Pauze
 • 11.45 uur - Onderwerp 2: Modelinstrumenten primaire productie
  - Calibratie en validatie van het primaire productiemodel in Delft3D (Willem Stolte, Deltares)
  - Primaire productiemodellering met het ecosysteemmodel (Kerst Buis, Universiteit Antwerpen)
  - Discussie
 • 12.45 uur - Vooruitblik en afronding

Meld je aan!

Wil je bij de kennisdelingssessie aanwezig zijn?

Meld je dan aan via het inschrijfformulier.