Samenwerking
VNSC en Schelderaad

Tijdens de tweede evaluatie van het Verdrag Beleid en Beheer kwam de wederzijdse wens van de Schelderaad en de VNSC naar voren om intensiever met elkaar samen te werken en te communiceren. Dit heeft geleid tot een roadmap met gezamenlijke afspraken over de inhoud, planning, participatie, communicatie en evaluatie voor ‘Agenda voor de Toekomst,

2019 – 2023’.

Samenwerken aan inhoud

Leden van de Schelderaad hebben intensief meegedacht en gepraat over de invulling van het nieuwe onderzoeksprogramma en blijven dit ook de komende jaren doen. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Op die manier is er ruimte om in te spelen op (nieuwe) beleid- en beheervragen, ontwikkelingen en actuele vraagstukken. Naast inhoud blijven Schelderaad en VNSC ook structureel met elkaar in gesprek over participatie. Hiervoor wordt een jaarlijks evaluatiemoment georganiseerd tijdens de plenaire vergaderingen van de Schelderaad.

Proactieve kennisdeling

Het onderzoeksprogramma zal weer resulteren in nieuwe inzichten over de werking van het Schelde-estuarium. Deze kennis is relevant voor beleid en beheer en wordt daarom proactief met stakeholders, onderzoekers en beheerders gedeeld. Dit wordt onder andere gedaan tijdens kennisdelingssessies: bijeenkomsten waar onderzoeksopzet en onderzoeksresultaten besproken worden. De eerste kennisdelingssessie staat gepland op 25 juni aanstaande.


Daarnaast worden onderzoeksresultaten doorvertaald naar toegankelijke artikelen. Deze verschijnen in de Scheldetopics: een nieuwsbrief met nieuws en achtergronden over Agenda voor de Toekomst. Afgeronde onderzoeksrapporten worden gepubliceerd op de website van de VNSC en proactief bij stakeholders onder de aandacht gebracht.

Participatietrajecten

Naast het onderzoeksprogramma zijn de langetermijnperspectieven voor natuur (LTP-N) en toegankelijkheid (LTP-T) onderdeel van de roadmap 2019 - 2023. Stakeholderparticipatie wordt in deze trajecten op maat ingericht en door de Schelderaad georganiseerd. De VNSC heeft een faciliterende rol in de participatietrajecten.