Effecten van klimaatverandering op het Schelde-estuarium

Vanuit de kernthema’s Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid, staat klimaatverandering en de effecten ervan al jaren op de agenda van de VNSC. Met de opstart van de nieuwe roadmap 2019 - 2023 is gekozen om hier nog meer focus op te leggen en een apart onderzoeksluik binnen Onderzoek & Monitoring op te nemen. Zo verbinden we de kernthema’s bij het vinden van integrale antwoorden op de uitdagingen van de klimaatverandering.

Klik op de rode iconen in de kaart om meer te lezen over de verschillende effecten. Let op: kantel je scherm horizontaal in de mobiele versie.

Temperatuurstijging

Het meeste recente IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021) toont dat de globale temperatuur op aarde blijft stijgen, tot +1.5-5°C op het einde van de eeuw. Dat brengt ook tal van veranderingen teweeg, stelt het IPCC.

Onderzoek

Vanwege deze uitdagingen en de nog grotere uitdagingen op langere termijn, brengt de VNSC samen met de verschillende partners in kaart wat de houdbaarheid en oprekbaarheid van de huidige voorkeurstrategieën en bijhorend beheer zijn in het estuarium, van Vlaanderen tot in Nederland. Daarvoor is het nodig het systeem nog beter te begrijpen en inzicht te krijgen in effecten van klimaatverandering op de verschillende functies. De focus van het huidige onderzoek is gericht op twee aspecten:

  1. Het systeem nog beter begrijpen: waarom doen bepaald fenomenen zich voor en wat zijn de triggers en gevolgen hiervan?
  2. Onderzoek naar toekomstbeelden: hoe groot is de impact van klimaatverandering en waar zal die zich met name voordoen? Wanneer treden er knelpunten op voor de verschillende gebruiksfuncties?

Interessant? Deel de pagina!