Op weg naar het Geopark Schelde Delta

Een afgebakend gebied met een bijzondere geologische structuur en cultuurhistorie. De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta heeft alles in zich om een UNESCO Global Geopark te worden. Het UNESCO-label - vergelijk het met een Michelinster - opent deuren: naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek, naar een regionale profilering en naar een nieuwe dimensie in het toeristisch en recreatief aanbod.
Uniek in haar soort

Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water, zo aanwezig is als hier. Met de Schelde en haar getijde als ‘blauwe draad’, die het landschap door de eeuwen heen sterk heeft bepaald. Al tijden lang verandert dit gebied regelmatig van gedaante.

En al even lang spelen klimaatveranderingen en zeespiegelstijgingen het gebied en naderhand de bewoners parten. Juist die interactie tussen de geologische processen en de cultuurhistorie maakt dit deltagebied, eigenlijk een estuarium, uniek in haar soort.

Hoe groot is het gebied?

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is 5.415 km² groot, heeft 61 gemeenten en telt 1.490.000 inwoners. In Nederland gaat het om Zeeland met daarin de Ooster- en Westerschelde, het westelijk deel van Noord-Brabant met de Brabantse Wal en aangrenzend poldergebied. In Vlaanderen omvat het gebied de benedenloop van de geologische Vlaamse Vallei tot aan de huidige Getijdenschelde met uitsprongen in de Rupelstreek en de regio ten noorden van Antwerpen.

Wat is een Unesco Global Geopark?

Unesco Global Geoparks zijn gebieden van belangrijke internationale geologische waarde die zich richten op erfgoedbeheer, het behoud van lokale tradities en identiteit, en duurzame gebiedsontwikkeling.


Hoe krijg je de status van een Unesco Global Geopark?

Om de status van Unesco Global Geopark te krijgen moet het geologisch erfgoed van het betreffende gebied van internationale waarde zijn. Daarnaast moeten de bepalende geologische erfgoedlocaties binnen een Unesco Global Geopark beschermd worden door de inheemse, lokale, regionale of nationale wetgeving.

De status van Unesco Global Geopark houdt geen beperkingen in voor enige economische activiteit binnen een Unesco Global Geopark waar die activiteit voldoet aan de inheemse, lokale, regionale of nationale wetgeving. Verder moet een Unesco Global Geopark een goede beheerstructuur hebben, met voldoende capaciteit voor management, diensten voor bezoekers en communicatiemiddelen. Een bidbook moet aantonen dat het gebied voldoet aan de voorwaarden.