Het grenspark Groot Saeftinghe verbindt drie werelden

Het is de interactie tussen natuur, landbouw en haven die het Grenspark Groot Saeftinghe zo bijzonder maakt. Overal voel en zie je de wisselwerking tussen deze drie werelden. Niet alleen ruimtelijk, maar ook in de samenwerking tussen de ‘streekholders’. Door partnerschappen op te zetten, innovaties te stimuleren en nieuwe belevingsmogelijkheden te creëren wordt de regio aantrekkelijker.

Streekholders aan het woord

Streekholders Marc Pannier en Hans Dujardin vertellen in de video hoe de samenwerking in de praktijk werkt.

Organisaties, ondernemers en burgers

Streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe en ook actief mee willen doen. In diverse ateliers en bijeenkomsten is met de streekholders gesproken over uiteenlopende vragen als: wat is precies een Grenspark? Om welk gebied gaat het eigenlijk? Wat is de identiteit van het gebied? Voor wie is het bedoeld? Welke kansen zien we? En hoe kunnen we daar slim op inspelen?

Grensoverschrijdende gebiedsagenda

De resultaten van deze zoektocht zijn verwerkt in een grensoverschrijdende gebiedsagenda die begin 2019 is verschenen. Op basis van dit toekomstperspectief werken de partners aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda en een bijbehorende samenwerkingsentiteit.


Doe mee!

Speciaal voor streekholders en alle andere geïnteresseerden in het Grenspark Groot Saeftinghe is er een platform ontwikkeld. Op www.grenspark-groot-saeftinghe.eu staat nieuws over projecten, initiatieven en actualiteiten. Ook kunnen streekholders (na registratie) meepraten, meedenken en meedoen op het platform en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de streek. Plaats bijvoorbeeld een initiatief of een idee en vraag anderen om een reactie. Zo bouwen we samen aan het Grenspark Groot Saeftinghe. Wil jij online in contact blijven met andere streekholders? Of ben je gewoon benieuwd naar de ontwikkelingen in het gebied?