Werken natuurherstel Hedwige-Prosperpolder in beeld

Door natuurlijke processen en menselijke ingrepen is er in de Schelde steeds minder ruimte voor slikken en schorren. De herinrichting van Prosperpolder Noord en Hedwigepolder is één van de maatregelen die Vlaanderen en Nederland samen nemen om de getijdennatuur in het Schelde-estuarium te versterken. Het natuurherstel krijgt verder een impuls met de projecten van het Sigmaplan en met de (andere) projecten van het Natuurpakket Westerschelde. Wat er precies gaat gebeuren in Prosperpolder Noord en de Hedwigepolder ontdek je op deze pagina.

Achtergrond

Het natuurherstel in de Hedwige-Prosperpolder is opgenomen in het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Daarin zijn de afspraken vastgelegd tussen Vlaanderen en Nederland over de evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Zo wordt voorkomen dat er disbalans ontstaat tussen de maatregelen voor het optimaliseren van de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid van het estuarium.

De ontwikkeling van de Hedwige-Prosperpolder valt zowel onder het Vlaamse Sigmaplan als het Nederlandse Natuurpakket Westerschelde. Het Vlaamse Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, en geeft tegelijkertijd een impuls aan natuur, regionale economie en recreatie. Lees meer over het Hedwige-Prosperproject in de onlangs verschenen brochure.

Bekijk de werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder:

Klik op de rode plusjes in de kaart om meer te lezen over de verschillende werkzaamheden aan dijken, kreken, schorren en meer. Let op: kantel je scherm horizontaal in de mobiele versie.

Toekomstbeeld

Hoe zal de Hedwige-Prosperpolder er in de toekomst uitzien? Universiteit Antwerpen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzochten dat aan de hand van computersimulaties, veldwerk en laboratoriumonderzoek.