Samen bouwen aan de toekomst van de Schelde

Geen dag is hetzelfde in het Schelde-estuarium. Het sluizencomplex in Terneuzen ziet er morgen alweer anders uit dan vandaag, de Hedwige-Prosperpolder bereidt zich stap voor stap voor op de transformatie naar een rijk natuurgebied en ook in recreatief en economisch opzicht bewijst de Schelde haar kracht.


Nieuwe kennis en samenwerking liggen aan de basis van deze ontwikkelingen én de uitdagingen die op ons pad komen. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) investeert hierin met een uitgebreid onderzoeksprogramma, structurele stakeholderparticipatie en concrete projecten.


In dit Scheldemagazine ontdek je welke ontwikkelingen in en rondom de Schelde spelen en hoe de VNSC daarbij samenwerkt met mensen en partijen uit de omgeving. We zoomen in op het thema: samen bouwen aan de toekomst van de Schelde.

Inhoud

image

Roadmap 2019-2023

image

Internationale samenwerking rond estuaria met IMMERSE

image

Nieuwe Sluis Terneuzen: een nieuwe sluis bouw je niet alleen

image

Op weg naar het Geopark Schelde Delta

image

Sedimentbeheer: in actie voor behoud ecosysteem in het intergetijdengebied

image

Het grenspark Groot Saeftinghe verbindt drie werelden

image

Werken natuurherstel Hedwige-Prosperpolder in beeld

image

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta: een kompas voor de toekomst

image

Sigmaplan: veiliger, groener en leuker!

image

Vooruitblik 2020