Een Nieuwe Sluis bouw je niet alleen

Bouwverkeer, kranen, honderden werknemers en een omgeving die continu verandert: de aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is niet te missen. De bouw van één van de grootste sluizen ter wereld heeft een behoorlijke impact op het dagelijks leven van mensen uit de omgeving. Hoe gaan we daar als VNSC mee om en hoe zorg je ervoor dat verkeer, scheepvaart, bedrijven en bewoners op en rond het sluizencomplex zo min mogelijk hinder ervaren?

Samen kom je verder

Op tijd in gesprek gaan én blijven met stakeholders is cruciaal. Zo ook met Multraship; een internationaal bergings- en sleepvaartbedrijf gevestigd op meerdere locaties op het sluizencomplex. In onderstaande video ontdek je hoe we dat als VNSC doen en één van de stakeholders het proces ervaart.

Wat we nog meer doen voor en met de omgeving?

Open dag

Tijdens de open dag op 7 september dit jaar kregen ruim 400 geïnteresseerden een rondleiding over het bouwterrein, genoten bijna 100 geïnteresseerden van een vaartocht langs het bouwterrein en bezochten daarnaast ook nog ruim 80 geïnteresseerden het informatiecentrum met extra uitleg over het 3D-model van de Nieuwe Sluis en Meet & Greets met verschillende projectmedewerkers. We gaan dit wegens groot succes jaarlijks organiseren.

Inloopavonden

We organiseren twee tot drie keer per jaar inloopavonden bij het Haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom en krijgt actuele informatie over de bouw, kan vragen stellen aan de projectmedewerkers of een kijkje nemen in de speciaal ingerichte themahoeken.

Omgevingsonderzoek

We meten hoe de omgeving de bouw en de informatievoorziening hierover ervaart. Dit jaar vulden bijna 300 deelnemers de online enquête in. Als rapportcijfer krijgt het project een 8,1 en de informatievoorziening een 8. Ook leverde het omgevingsonderzoek weer veel nuttige suggesties op.

Acties

We houden acties in het kader van veiligheid op het sluizencomplex. Zo hebben we vorig jaar in samenwerking met de gemeente Terneuzen een actie gericht op fietsers gehouden. Dit jaar focussen we ons op de automobilisten.

Over Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.