Veiliger, groener en leuker!

Het Sigmaplan maakt Vlaanderen veiliger, groener en steeds heerlijker om te beleven. Door samen te werken met de natuur wapenen we ons tegen klimaatverandering. In tal van projecten worden mooie vooruitgangen geboekt, ontstaan samenwerkingen en worden mijlpalen gevierd. Op deze pagina een greep uit de vele activiteiten en ontwikkelingen van dit jaar.

LIFE Sparc: samenwerken met de natuur, dat is de oplossing!

Met het Europese project LIFE Sparc worden acht gebieden van het Sigmaplan sneller ontwikkeld als klimaatbuffer. Dit jaar werd een klimaatadaptatieplan opgesteld. Daar wordt in gegaan op welke manier de getijdennatuur langs de Schelde invloed ondervindt van de klimaatverandering en hoe we daar met inrichtings- en beheermaatregelen op in kunnen spelen.


LIFE Sparc zet ook in op bewustwording. Daarom onderzocht Natuur en Bos dit jaar in welke mate de gevolgen van klimaatverandering leven bij buurtbewoners, ondernemers en recreanten van de Scheldevallei. De resultaten zijn te lezen in de marktstudie.


In de animatiefilm zie je hoe LIFE Sparc samenwerkt met de natuur.

Eerste kilometer Scheldekaaien volledig afgerond

Deze zomer werd een nieuw deel Antwerpse Scheldekaaien feestelijk geopend. Het deelgebied Sint-Andries en Zuid (tussen de Scheldestraat en de Namenstraat) is na de Belvédère op de Droogdokkensite de eerste zone waar de kaaimuur is gestabiliseerd, de waterkering hoger én aantrekkelijker is gemaakt en waar de publieke ruimte een nieuw gezicht heeft gekregen.Lees hier verder.

Sigmagebieden in trek bij (nieuwe) soorten


De Sigmaprojecten werpen hun vruchten af. Dat zien we terug in de soorten die in steeds grotere getale hun weg naar de Scheldenatuur weten te vinden. Het aantal watervogels dat overwintert in de Sigmagebieden neemt fors toe. Net als het aantal vissoorten in de Kalkense Meersen. En soms gebeurt er iets bijzonders: in september werd voor het eerst een zeldzame jonge kwak in de Rupelmondse kreek gespot. Soorten nemen dus zowel in aantal als in diversiteit toe. Allemaal mooie en veelbelovende ontwikkelingen, met dank aan de nieuwe natuur!

HOOGTIJ: feest in de Scheldevallei

Dat de Scheldevallei barst van de troeven werd tijdens Hoogtij op 16 juni weer bewezen. Maar liefst 10.000 mensen genoten van de vele activiteiten die deze dag op het programma stonden. Kajakken op de Durme, wandelen en fietsen door de Sigmagebieden langs de Schelde, een concert meepikken in het Scheepvaartmuseum in Dendermonde; er was voor ieder wat wils. “Met Hoogtij hebben we een grote groep mensen bewust gemaakt van wat er allemaal gebeurt in de Scheldevallei en binnen het Sigmaplan. We toonden de schoonheid van de overstromingsgebieden en hun positieve invloed op het veranderende klimaat. Ook de rest van het jaar zet Regionaal Landschap Schelde-Durme zich in om deze nieuwe Sigmagebieden te verbinden met de bestaande natuur- en landbouwgebieden zodat het een geheel wordt. Dit doen we onder de noemer Rivierpark Scheldevallei,” aldus Lise Neirinckx, projectmedewerker LIFE Sparc. Op 21 juni 2020 vindt de volgende editie van Hoogtij plaats en wordt het unieke karakter van de streek weer in de kijker gezet. Lees hier verder.