Vooruitblik op 2020

De ontwikkelingen in de Schelde die in dit magazine aan bod kwamen zetten zich in 2020 voort. Op deze pagina vind je een greep uit de activiteiten en mijlpalen voor komend jaar.

Toegankelijkheid

Langetermijnperspectief Toegankelijkheid

Het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T) beschrijft in een systeem-analyse de huidige en toekomstige toegankelijkheid van de Scheldehavens. Dit rapport wordt in de voorjaarsvergadering aan de VNSC aangeboden.

Lees meer over LTP-T

Natuurlijkheid

Langetermijnperspectief Natuur

VNSC en stakeholders gaan verder met fase 2 van het Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N): een wenkend toekomstperspectief voor de natuur inclusief de daarbij behorende strategische keuzes en denkbare maatregelen.
Lees meer over LTP-N

Internationaal

Interreg IMMERSE

IMMERSE organiseert ieder jaar ‘Transnational Estuary Exchange Labs’ voor gebiedsbeheerders plaats. De eerste is vond plaats in juni 2019 in Zweden. De tweede is komend voorjaar gepland in Nederland.
Lees meer over IMMERSE

Toegankelijkheid

Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis Terneuzen bevindt zich volop in de realisatiefase. In 2020 zal het eerste sluishoofd het diepste punt (25 meter onder NAP) bereiken, krijgt de dienstenhaven steeds meer vorm en worden de kades aan de Schependijk afgerond en de infrastructuur aangelegd. De Goessekade is het eerste deelproject dat in 2020 geheel afgerond wordt.

Lees meer over de Nieuwe Sluis in Terneuzen

Natuurlijkheid

Natuurpakket Westerschelde

Natuurpakket Westerschelde: de aanleg van de strekdammen bij Bath en het werk bij Ossenissestaan op de agenda. En uiteraard start uitvoering Hedwige-Prosperproject. Ook in 2020: afrondingprovinciale werken in Waterdunen (wandelpaden) en start aanleg recreatiepark Molecaten. Waterdunen zal vanaf medio 2020 voor publiek toegankelijk worden.

Beleving

Hedwigepolder

Naast de uitvoering van de grondwerken in de Hedwigepolder worden in 2020 de plannen voor een zogenaamde panoramaheuvel verder uitgewerkt. Het idee is om met de grond die vrijkomt van de werken een unieke belevingsplek te creëren. Een plek om te genieten van de vergezichten, het ritmevan eb en vloed te ervaren en onthaal voor bezoekers te maken. Komend jaar wordt onderzocht of herziening van het Rijksinpassingsplan – wat hiervoor nodig is - mogelijk is.

Veiligheid

Sigmaplan

Het Sigmaplan gaat in 2020 aan de slag met o.a. de ontpoldering van het Groot Schoor in Hamme (Sigmagebied Wal-Zwijn), stabilisatiewerken van het laatste stuk historische kaaimuur in de zone Sint-Andries en Zuid (Sigmagebied Antwerpse Scheldekaaien), het opnieuw aantakken van een meander op de Demer (Sigmagebied Demervallei). Ook worden er evenementen georganiseerd zoals Hoogtij in de Scheldevallei 2020 en Word Fish Migration Day in het Sigmagebied Kalkense Meersen.