Colofon

Het Scheldemagazine is een uitgave van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Verantwoordelijk uitgever:

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Jacob Obrechtlaan 3

4611 AP Bergen op Zoom

Concept, redactie en layout:

HVR Group

Video's VNSC:

Tundra Tree

Copyright beelden:

Edwin Paree (cover magazine, kopfoto Gebiedsagenda en foto aantrekkelijke kust, kopfoto Vooruitblik 2021), Anita Eijlers (Agenda voor de Toekomst, scholekster), Pim Wolf (Vogeltellingen: wulp en bergeend), Percy’s (Natuurpakket Westerschelde, (video)beeld Waterdunen), Sky pictures (Natuurpakket Westerschelde, kopfoto en (video)beeld Het Zwin, beeld buitendijkse projecten), Rijkswaterstaat (Nieuwe Sluis Terneuzen, dronebeelden), Vilda (Durmevallei luchtfoto), De Vlaamse Waterweg (Durmevallei recreanten), André Verstraeten (Durmevallei Beerkaaihuis), Marcel Kentin (Gebiedsagenda, foto verbonden zeearmen). Overig beeld kwam tot stand in samenwerking met de organisaties van Nieuwe Sluis Terneuzen, de Vlaamse Waterweg nv, Provincie Zeeland en Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta.

De meningen die derden in dit magazine vertolken, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.