Inhoudsopgave

De Schelde is in ontwikkeling. Zelfs in een jaar waarin als gevolg van het coronavirus veel dingen in de wereld tijdelijk tot stilstand kwamen. Eb en vloed blijven komen en gaan en de natuur gaat zoals altijd haar eigen gang. Gelukkig konden ook de meeste projecten en initiatieven – met de nodige aanpassingen – doorgaan. Zo zijn er in 2020 weer grote stappen gezet in de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen, is het onderzoeksprogramma van de VNSC volop in uitvoering en ligt er een gedragen systeemanalyse over de toegankelijkheid van de Schelde. In dit magazine nemen wij je mee in die ontwikkelingen. Experts en stakeholders vertellen over hoe de Schelde zich ontwikkelt op het gebied van natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid. Welke kennis daarvoor nodig is en hoe we met elkaar samenwerken. Ook in digitale tijden. Veel leesplezier!

Agenda voor de Toekomst

Zowel het onderzoeksprogramma als de langetermijnperspectieven hebben in 2020 stappen gemaakt. Maar wel onder bijzondere omstandigheden.

Vogeltellingen

Wat er komt er kijken bij laagwater vogeltellingen? We geven je een kijkje achter de schermen!

Natuurpakket Westerschelde

Met het Natuurpakket Westerschelde wordt de estuariene natuur met 600 hectare uitgebreid.

Nieuwe Sluis Terneuzen

In november 2017 werd het startsein voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen gegeven. En in 2023 varen de eerste schepen er doorheen. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? We geven je een overzicht van de afgelopen drie jaar.

Sigmaplan Durmevallei

In de Durmevallei wordt hard gewerkt om wateroverlast te voorkomen. Dat gaat hand in hand met de terugkeer van unieke getijdennatuur en nieuwe mogelijkheden voor recreatie.

Complex Project ECA

Meer container-capaciteit in de Haven van Antwerpen: 9 perspectieven

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 biedt structuur, verbinding, samenhang en inspirerende handelingsperspectieven om zo samen aan de slag te gaan met de toekomst van de delta.

Vooruitblik 2021

Lees een greep uit de activiteiten en mijlpalen voor komend jaar in onderstaand overzicht.

Colofon

Het Scheldemagazine is een uitgave van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.