De Durmevallei heeft de toekomst

In de Durmevallei – die zich uitstrekt van Hamme tot Lokeren - wordt hard gewerkt om wateroverlast voor bewoners te voorkomen. Dat gaat hand in hand met de terugkeer van unieke getijdennatuur en nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Bekijk de video en ontdek wat er allemaal gebeurt in de Durmevallei en wat er al is bereikt.

Durme Geschiedenis

Ooit was de Durme één van de langste rivieren van Vlaanderen. Tegenwoordig is de Durme nog maar zo’n 17 kilometer lang. Dat komt door diverse ingrepen in de loop der eeuwen. Door het graven van de Sassevaart (voorloper van het Kanaal Gent-Terneuzen) in 1547 en het Kanaal Gent-Terneuzen, tussen 1823 en 1827, werd de Durme volledig afgesneden van haar bovenloop. In de twintigste eeuw was het hoogwaterpeil in de Schelde aanzienlijk gestegen en bij springtij werd de Durme/Moervaartvallei herhaaldelijk geteisterd door overstromingen. Na een ernstige overstroming in de stadskern van Lokeren werd in 1955 besloten om de Durme af te dammen. Hierdoor werd de Durme vanaf Waasmunster in feite een getijdengeul van de Schelde. Een rivier met zeer beperkte ruimte om te stromen en te overstromen.

Versterken

Vanuit het Sigmaplan werken De Vlaamse Waterweg en Agentschap voor Natuur en Bos samen om de Durmevallei veiliger te maken en oorspronkelijke natuurwaarden terug te geven. Dat gebeurt met een integrale aanpak waarbij natuur, veiligheid en recreatie elkaar versterken. Zo zijn dijken niet alleen bedoeld als bescherming tegen wateroverlast, maar zijn ze ook op recreatief gebied van meerwaarde als fiets- of wandelpad bijvoorbeeld. En is de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna niet alleen essentieel voor de biodiversiteit, maar ook een ware publiekstrekker.

Ook sediment vervult een dubbele rol. Het sediment dat vrijkomt bij de baggerwerken krijgt een nieuw leven in de dijken rondom de overstromingsgebieden in de Durmevallei. Dit gebeurt vanuit het Europese project USAR (Using Sediment As a Resource). Kortom, in de Durmevallei komen veel verschillende functies samen. Met een integrale aanpak zorgt het Sigmaplan voor verbinding en versterking tussen deze opgaven. Lees meer over het Sigmaproject Durmevallei.

In de video komen de belangrijkste opgaven en projecten in de Durmevallei aan bod. Maar er gebeurt meer!


Life Sparc in de Bunt

Met het Europese project LIFE Sparc krijgen acht gebieden van het Sigmaplan een boost. De Bunt – waar de Schelde en de Durme samenvloeien – is er één van. De Bunt wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied en de getijdennatuur hersteld met slikken en schorren. Zo wordt ook geanticipeerd op de gevolgen van de klimaatverandering. In 2020 is begonnen met de aanleg van twee nieuwe sluizen: een uitwateringssluis in de Scheldedijk en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk. De sluizen zullen na elk stormtij het opgevangen water laten terugvloeien zodra het rivierpeil opnieuw gezakt is. Bovendien laat de sluis in de Durmedijk twee keer per dag een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in en uit stromen, op het ritme van de getijden. De bouw van de sluizen is te volgen met de timelapse video.

Beerkaaihuis

Een veilig en natuurlijke Durmevallei is de hoofdopgave. Maar daarbij ontstaan ook volop kansen op maatschappelijk en recreatief gebied. Een mooi voorbeeld is het Beerkaaihuis.

Om het Sigmaproject Durmevallei te kunnen uitvoeren, kocht De Vlaamse Waterweg in Waasmunster de Beerkaai en de omliggende terreinen aan. Het Beerkaaihuis stond jarenlang leeg, maar heeft dankzij het Sigmaplan een heel nieuwe invulling gekregen. Het gebouw werd een paar jaar geleden gerenoveerd en doet nu dienst als een time-outplek voor kwetsbare jongeren die Jeugdcentrum De Morgenster en vzw Lia onder haar hoede hebben. Lees meer over de nieuwe functie van het Beerkaaihuis.

Interessant? Deel de pagina!